Všude, kde se člověk pohybuje chůzí, je tento pohyb umožněn pouze díky tření, které působí interaktivně mezi podložkou, po které se chodí, a mezi chodidly, či podrážkami. Pokud toto tření klesne pod mezní hranicí vzhledem k velikosti a vektoru síly, kterou chodec na podložku působí, dochází k překonání třecí síly – chodidlo, či podrážka se po podložce začne samovolně pohybovat. Laicky se tomu říká klouzat, smýkat. Bezpečný pohyb tak lze zajistit pouze udržením vzájemné interakce styčných ploch.

Bezpečný pohyb na pracovišti

Zatímco pohyb ve veřejném či privátním prostoru je věcí víceméně každého jedince, pohyb zaměstnanců na pracovišti je již záležitostí, sledovanou Zákoníkem práce a Zákonem o ochraně a bezpečnosti zdraví při práci. Podobně je to ve veřejných prostorách firem, institucí a dalších organizací, kde dochází k velkému pohybu osob. Znamená to udržovat pochozí prostory v bezpečném stavu a zvlášť rizikové prostory opatřit prostředky, které bezpečnost zajišťují zvláštním způsobem. Tím nejjednodušším jsou protiskluzové pásky .